Fordybelsesbænke

De første fem fordybelsesbænke er sat op langs Gendarmstien . Bænkene er sponsoreret af Broager Sparekasse, og er de første af i alt 18 bænke, der skal sættes op på hele Broagerland.

De fem Landsbylaug på Broagerland har samarbejdet omkring projektet, og  håbet er, at vi kan få midler til at fortsætte projektet enten med kommunale midler eller sponsorater.

 

Bestyrelsesmøde 27/3

 

Landsbylauget for Smøl

 Bestyrelsesmøde mandag d. 27/3 2017 kl. 19.30 i nr. 22

 Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  2. Siden sidst – shelters godkendt på Broagerland, men modstand i Kragesand – konference i Kolding 24/1 – SL orientering – rengøring af Smøl – fællesmøde i Skodsbøl – Gråsten Avis – borgermøde i Rinkenæs med Folketingets Landdistriktsudvalg.
  3. Orientering – nye træer i alleen, infotavle ved flagermustræ/insekttræ DN – ansøgning til Broager Sparekasse til bænke på Broagerland – fordybelse på Broagerland – event på Cathrinesminde uge 30 – Triatlon i Brunsnæs den 27/5 – regnvandskloak- Stofa – pallehaver – Broagerhus
  4. Landbyforrum herunder landsbytopmøde 4/4 kl 18.00, hvem vil med?
  5. Transformator
  6. Tilskud til kørsel
  7. Evt  dato for næste møde

Ingebeth

 

 

Foråsrengøring af Smøl 26/3 kl 10.00

Forårsrengøring

af Smøl

Søndag den 26/3 kl. 10.00

Så mød op med redskaber og godt humør.

Så er det tid til at få fjernet affald langs vejene i Smøl.

Sønderborg forsyning leverer affaldssække og afhenter affaldet, vi skal bare samle det.

Når vi er færdige er der pølser, sponsoreret af Sønderborg Forsyning.

Invitation til temamøde den 1. november 206

Invitation til temamøde
Fødevarer, Spejdernes Lejr & Turisme
Tid: Tirsdag, den 1. november 2016, kl. 17.00 – 21.00 Sted: Lysabild Skole, Lysabildgade 2, 6470 Sydals
Mød op til denne temaaften, hvor vi balancerer mellem to spor; nemlig turismeudvikling og handlinger der kan bringe fødevarestrategien i mål. Der er sammenfald mellem en række aktører i begge spor, derfor har vi valgt at arrangere et fælles temamøde.
Udgangspunktet er troen på to forhold:
1) at samler vi alle kræfter, så har Sønderborg-området potentialet til at blive den mest søgte turistdestination i hele landet og grænseområdet.
2) samarbejder vi for at skabe ”Sønderborg som et klimavenligt fødevareområde”, vil det resultere i flere lokale jobs indenfor flere brancher, øget sundhed og bæredygtighed med øget bosætning på sigt.
Program:
Kl.
Turist-aktører
Fødevare-aktører 17:00
Velkomst 17:10
Hvilke muligheder giver SL2017 for fødevareaktører og småskala-turismeaktører?
Indlæg ved Mikkel Harritslev, projektleder for SL2017. 17:25
Den Sønderjyske Bookingportal: Hvordan kan dit tilbud blive mere synligt? v. Helle Schack, Booking- og webkoordinator
Skiltning: Hvilke regler gælder på egen matrikel? Og hvilke i det offentlige rum? 18:00
Et spark bagi, der skubber fremad Dagens ordstyrer Jeppe Søe har gennem 20 år arbejdet med at få forskellige brancher til at samarbejde om store begivenheder. Hvordan sikrer man, at det bliver et samlet spark der rammer målet – og samtidig ikke noget, der stopper når arrangementet er slut? Hvordan finder man fælles fodslag der brander området og alle mulighederne lige? 18:20
Aftensmad 19:00
1. Hvordan optimeres turismen i forbindelse med de store arrangementer der kommer til byen?
1. Afrunding af skiltedebatten og spørgsmål fra Future Camp den 1. august 2016
2. Hvordan kan vi blive bedre til at løfte i flok og skabe synergier mellem de forskellige aktører?
2. Hvordan kan vi øge afsætningen af lokalt producerede fødevarer i forbindelse med store arrangementer? Skabe mere handel?
3. Kan vi udvikle nye turistprodukter og styrke oplevelsespakker?
3. Hvordan kan vi lave et udstillingsvindue for lokale fødevarer? 21:00
Næste skridt og afrunding
Næste skridt og afrunding
Tilmelding: senest 28. oktober her eller 27 90 54 59. Vi glæder os!

SMØL TÅRNET

Vi har længe snakket om, at det gamle transformator tårn på “gammelvej” trængte en  renovering, både af hensyn til os selv, men også  af hensyn til de mange cykelturister, der kører igennem Smøl. 

Vi har haft kontakt med SE som ejer bygningen, de har ingen interesse i den og vil bare rive den ned. Vi har forelagt SE projektet og de synes det er en god ide, men vil ikke gå ind i det, men derimod overdrage os bygningen.

Derfor har vi søgt kommunen om midler til renovering i alt 12630 kr. Vi skal selv stå for renoveringen, og håber selvfølgelig at så mange som muligt vil være med.

Tanken er, at tårnet skal blive et “pitstop” for gående og cyklende med bænk ude og bord og bænk inde. Vi har overtaget to grønne cykler fra kommunen som skal stå ved transformatoren, når den er færdigrenoveret.

Vi  tror vi får midlerne ( besked midt i september), og håber vi kan komme i gang med renoveringen omkring oktober.

Se projektbeskrivelse

 

 

 
   

Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene ”Pitstop Smøl-tårnet”

 

Lokalsam-fund:

Smøl, Broager

Kommune:

Sønderborg

Projektholder:

Landsbylauget for Smøl ved formand, Ingebeth Clausen Smøl 22, 6310 Broager. 

Mail: clausen1818@gmail.com 

 

Projekttype:

Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene

 

 

Projektets titel:

Smøl-Tårnet 

Baggrund og formål:

Nyt liv til forsømt transformatortårn til ”rasteplads og mødested” for gående og cyklende i Smøl.

 

Beskrivelse:

 

 

 

 

 

Udviklings-tema:

Turisme

 

 

 

Udviklings-tema: Øget social

sammen-hængskraft og bosætning.

Smøl Landsbylaug har mulighed for at få overdraget Smøls gamle Transformatorstation, et klassisk tre-etagers tårn i røde mursten fra perioden cirka 1922 -1935. Den er taget ud af drift for mange år siden og ejes af SE, som ikke længere vedligeholder bygningen. SE vil fjerne transformatortårnet, hvis det ikke kan overdrages til en forening, der vil anvende bygningen til et fornuftigt formål. SE er positive overfor projektet og ser potentialet i et pitstop i og med, at tårnet er beliggende lige op ad cykelrute 8.

 

Formålet er at bevare den historiske bygning som et vartegn for Smøl. Samtidig bliver tårnet et pitstop for herboende borgere, og for gående og cyklende turister på cykelrute 8. Herved understøttes Sønderborg Kommunes målsætning om ”Det gode værtskab”.

 

Renoveringen af ”Tårnet” er et fælles projekt for landsbyens borgere, på tværs af generationer. Renoveringen og det løbende vedligehold vil være med til at underbygge sammenholdet i landsbyen og fremme Sønderborg Kommunes vision om at bruge historiske,

 stedbundne og menneskelige ressourcer og gøre landsbyerne til et godt sted at leve.

Konkret renoveres tårnet (sokkel, murværk m.m.) og indrettes med et indvendigt opholdsrum med fast bænk, et lille bord og informationstavler. Udvendig etableres belægning på tre sider at tårnet og faste bænke på to af siderne.

Informationstavlerne formidler transformatortårnets historie og lidt om Smøl, og fortæller om områdets landskabstype og dets flora og fauna. (tårnfalke m.v.)

 

 

 

 Landsbyens borgere inddrages omkring planlægning og udførsel

 af opgaverne. 

 Der er borgere med mure- maler- brolægger- og tømmerfagligt

 kendskab samt erfaring med betjening af teleskoplæsser og 

 pladevibrator. 

Aktivitets- og tidsplan:

 Renovering og opgradering af det gamle murede transformator

 tårn på ”gammel vej” i Smøl til rastested for cyklister og gående.

 

 Indvendig:                 Puds bankes af, vægge vandskures og males.

                                   Jernlågen mod vest bevares, men hullet mures til.

                                   Huller i loftet til 1. og 2. sal lukkes med krydsfinerplader.

                                    Loft males.

                                    Der mures understøtninger til bænk.

                                    Bænk sættes op på sydmur. 

                                    Bord etableres og fastboltes på ”støtteben.”

 

 

 Udvendig:                 Dårlige fuger repareres.

                                   Manglende og defekte tagsten/rygningssten fornyes.

                                   Uglehullet mod syd laves mindre.

                                   Sokkel repareres og males.

                                   Bænk sættes op på sokkelen mod øst og syd

                                   Der planeres rundt om bygningen og lægges fliser mod       

                                   nord (vejen), øst og syd.

 

 Tidsplan:

 

 Projektet forventes sat i gang oktober 2016 og afsluttes maj 2017